Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Aποτύπωση της κτιριακής υποδομής των σχολικών μονάδων

Οι τελευταίες χιονοπτώσεις αποτέλεσαν την αφορμή να καταγραφούν μια σειρά προβλήματα στην κτιριακή υποδομή των σχολικών μας μονάδων τα οποία αφορούν στη λειτουργικότητά τους και την ασφάλεια των μικρών μαθητών. Eίναι απαραίτητο να σχηματίσουμε σαφή εικόνα για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην κτιριακή υποδομή των Σχολικών μας Μονάδων κατά τις ημέρες της χιονόπτωσης αλλά και τα προβλήματα που εκδηλώθηκαν στην διάρκεια του αποχιονισμού, ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα για ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον. Από την άποψη αυτή είναι απαραίτητο να απαντήσουμε ως σχολικές μονάδες στα παρακάτω ερωτήματα:
Ποια προβλήματα δημιούργησαν οι χιονοπτώσεις αναφορικά με την προσέγγιση στη σχολική μονάδα, τη λειτουργικότητά της αλλά και την ασφάλεια των μαθητών;
Ποιοι τοπικοί παράγοντες και με ποιο τρόπο συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων; Ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα; (Πότε ξεκίνησε ο αποχιονισμός; Με πρωτοβουλία ποιου; Ποιος διέθεσε τους απαραίτητους πόρους; Πότε ολοκληρώθηκε;)
Ποιες προτάσεις θα μπορούσατε να υποβάλλετε αναφορικά με την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων;
Το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών σχετίζεται επίσης με τη γενικότερη ετοιμότητά μας ως σχολικών οργανισμών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και κινδύνων που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, προτείνουμε στο επόμενο διάστημα να καταρτίσει ή αν διαθέτει ήδη να επικαιροποιήσει, η κάθε σχολική μονάδα, σχέδια ασφαλούς εκκένωσης του σχολικού κτιρίου σε περιπτώσεις σεισμού ή πυρκαγιάς και να τα εφαρμόσει στα πλαίσια «άσκησης ετοιμότητας» στην οποία θα συμμετάσχει οργανωμένα και με ασφάλεια το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.
Η «αποτύπωση της κτιριακής υποδομής» των σχολικών μας μονάδων είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα από τα στοιχεία της επικαιρότητας, τόσο για τον καλύτερο προγραμματισμό των βελτιωτικών παρεμβάσεων όσο και για την υποστήριξη των σχετικών μας αιτημάτων στους αρμόδιους φορείς . Για το λόγο αυτό θα μπορούσαμε να φωτογραφήσουμε με ψηφιακή μηχανή τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολικού κτηρίου ονομάζοντας τα αρχεία με ονόματα σχετικά με τη λειτουργία που εξυπηρετούν ( π.χ αίθουσα Στ 1, Γυμναστήριο, αίθουσα τελετών, αυλή, γραφείο εκπαιδευτικών κ.λ.π.) και να τα συγκεντρώσουμε (σε cd-ron ή flash disk) ώστε να δημιουργήσουμε, στο Γραφείο, βάση δεδομένων που θα αποτυπώνει την κτιριακή υποδομή του εκπαιδευτικού μας υποσυστήματος.