Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

στο Εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι

Οι μαθητές του 19ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας επισκέφθηκαν το Εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι. Άκουσαν την άποψη των υπευθύνων για τη λειτουργία του εργοστασίου, την περιβαλλοντική συμπεριφορά των Μονάδων και τα αποτελέσματα της στην ποιότητα περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ξεναγήθηκαν σε σημεία των εγκαταστάσεων και στον αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται στο εσωτερικό του εργοστασίου.
Η Βιομηχανική ανάπτυξη του Αλιβερίου άρχισε πριν από μισό αιώνα αρχικά με το ορυχείο λιγνίτη και το λιγνιτικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, έπειτα με το σταθμό που λειτουργεί με μαζούτ, κι αργότερα τη τσιμεντοβιομηχανία και άλλα εργοστάσια που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή…