Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Κατασκευάζοντας Εικόνες του παρελθόντος


Στην προετοιμασία για την Εθνική γιορτή οι νηπιαγωγοί του 1ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς σε συνεργασία με του γονείς συγκεντρώσαν λαογραφικό υλικό από την περιοχή και οργάνωσαν μαζί με τα νήπια την λαογραφική γωνιά αναπτύσσοντας διάφορες δραστηριότητες, ώστε να εξοικειωθούν οι μικροί μαθητές με τις χρήσεις των «παλιών αντικειμένων» και να ακούσουν ιστορίες και παραμύθια σχετικά ... Επίσης, δημιούργησαν τη γωνιά των παλιών επαγγελμάτων . Έτσι οι ιστορίες για τους ήρωες της Επανάστασης του 21 άρχισαν να αποκτούν το δικό τους ρεαλιστικό σκηνικό!