Σάββατο, 8 Μαρτίου 2008

Συνάντηση στο 1ο Δημοτικό σχολείο Καστέλλας για την ενσωμάτωση τσιγγανόπαιδων

Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο 1ο Δημοτικό σχολείο Καστέλλας με κεντρικό θέμα την ενσωμάτωση τσιγγανόπαιδων που είναι εγγεγραμμένα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καστέλλας το οποίο έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στα πλαίσια του καταυλισμού. Στη συνάντηση που οργάνωσε ο προϊστάμενος του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γκάρτζιος Γεώργιος παραβρέθηκαν και πήραν το λόγο ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας: Καλτσάς Ιωάννης , ο Ανδρουλάκης Γεώργιος: Περιφερειακός Υπεύθυνος Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος « Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», ο Σχολικός Σύμβουλος: Πέτρος Ορφανός, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσαπίων: Μπισμπικόπουλος Σ. και Τσατσαρώνης Γ οι δάσκαλοι του σχολείου , οι διευθυντές των διπλανών σχολικών μονάδων και φυσικά το σύνολο των μελών του συλλόγου γονέων.

Η κεντρική ιδέα της πρότασης είναι αυτή της «θετικής διαφοροποίησης», η οποία εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση προς όφελος ενός μαθητικού πληθυσμού που λόγω έντονης αφετηριακής ανισότητας δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει το δημόσιο σχολείο. Αν μία ομάδα του πληθυσμού υφίσταται κατά συρροή αδικίες, για παράδειγμα στη διανομή πόρων, στην πρόσβαση σε παιδεία και υγεία και στις καθημερινές της συναλλαγές με άλλους ανθρώπους γενικότερα, τότε έχει (τουλάχιστον) δικαιώματα αποκατάστασης/επανόρθωσης της αδικίας. Μία από τις πιο έμμονες τάσεις της αδικίας είναι ότι κληρονομείται από τα παιδιά, εγγόνια, και άλλους συγγενείς του αδικημένου

Το εκπαιδευτικό σχήμα που διαπραγματευόμαστε θα επιδιώκει, στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, να συμβάλλει ώστε να προσεγγίσουν δύο πολιτισμικές ομάδες που οικοδομούν εδώ και χρόνια τις συλλογικές τους ταυτότητες μέσω της προβολής ενός σχήματος απόλυτου διαχωρισμού.
Στο 1ο σχολείο της Καστέλλας προτείνεται η ενσωμάτωση ενός μικρού αριθμού μαθητών από τον οικισμό των ROM ( 5-6 μαθητές) οι οποίοι με την συχνή παρουσία τους - όπως αυτή προκύπτει από τα φύλλα ελέγχου του 2ου σχολείου που λειτουργεί μέσα στον οικισμό των ROM- μοιάζει να «καταθέτουν» ενός είδους αυξημένη διάθεση για ενσωμάτωση στο σχολικό σύστημα. Στην περίπτωση που αυτό γίνει αποδεκτό από τους γονείς του 1ου σχολείου, το σχολείο θα «προικοδοτηθεί» με μια σειρά αυξημένες δυνατότητες ώστε αφενός μεν να αντιμετωπίσει την οποία επιβάρυνση από την ενσωμάτωση των μαθητών που προέρχονται από τον καταυλισμό αλλά και να επιτύχει τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει, ώστε το σύνολο των μαθητών να βρεθεί ωφελημένο σε ένα αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης οι μαθητές του καταυλισμού εμφανίζονται να φέρνουν μαζί τους ως «προίκα», όχι προβλήματα και κινδύνους άλλα μια σειρά θετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες που θα τις μοιραστούν με τους υπόλοιπους μαθητές στη βάση του αμοιβαίου οφέλους. Τελικός στόχος είναι η κατάργηση του σχολείου που λειτουργεί στον καταυλισμό μέσω της σταδιακής ενσωμάτωσης του συνόλου των μαθητών στις γύρω σχολικές μονάδες στη βάση της θετικής εμπειρίας που πιστεύουμε ότι θα προκύψει από την εφαρμογή του πρώτου αυτού βήματος και με τη δημιουργία αντίστοιχων σχημάτων αμοιβαίου οφέλους .
Η συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και των γονέων του σχολείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σχήματος αλλά και να εκφραστεί προς τους υπόλοιπους εταίρους της προσπάθειας δηλαδή το Δήμο και τη Νομαρχία. Γι αυτό και ως πρώτο βήμα επιλέχθηκε μια δημόσια συζήτηση με του γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Καστέλλας η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008 στα πλαίσια της οποίας τους προτάθηκε να αποδεχθούν την ενσωμάτωση ενός μικρού αριθμού τσιγγανόπαιδων στη σχολική μονάδα από το Σεπτέμβριο του 2008. Στην περίπτωση που υπάρχει θετική ανταπόκριση θα ληφθούν μέτρα ώστε να εξισορροπηθεί η όποια επιβάρυνση. Μεταξύ αυτών των μέτρων είναι δυνατόν να είναι η αύξηση της λειτουργικότητας του σχολείου από 3θέσιο σε 5θέσιο, η αυξημένη οικονομική του ενίσχυση στο επίπεδο των λειτουργικών του πόρων, η επιστημονική και παιδαγωγική του στήριξη για τη διαχείριση του προβλήματος της επαφής των μαθητών που προέρχονται από τις δύο πολιτισμικές κοινότητες μέσα στο σχολείο. Ως φορείς της επιστημονικής και παιδαγωγικής στήριξης εμφανίζονται το Πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο» που εκπροσωπήθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή του ΕΑΠ Ανδρουλάκη Γιώργο, Περιφερειακό Υπεύθυνο του Προγράμματος και ο σχολικός Σύμβουλος της οικείας περιφέρειας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορφανός Πέτρος. Η συγκέντρωση των πόρων για την ολοκλήρωση της πρότασης και την έναρξη της εφαρμογής απαιτεί εκτός από τη συναίνεση των γονέων και την εμπλοκή του Δήμου και της Νομαρχίας και επομένως μια αρκετά μακρά διαβούλευση σε κλίμα εμπιστοσύνης και αναζήτησης τρόπων που να προωθούν θετικά εξελίξεις στη βάση του αμοιβαίου οφέλους. Η συζήτηση αυτή αποτελεί απλά το πρώτο βήμα και έχει ένα χρονοδιάγραμμα που επιτρέπει να αναπτυχθεί ο προβληματισμός και η διαβούλευση, δηλαδή αφορά στο σχολικό έτος 2008 –2009. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συναίνεση δεν θα επιδιωχθεί η εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε αντίθεση με τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας αλλά οικοδομηθεί μια άλλη στρατηγική προσέγγισης του θέματος που πάλι θα ενσωματώνει ως βασικό της στοιχείο το διάλογο μαζί της. Το σχολείο είναι ένας μηχανισμός που έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει σε πολιτισμικές προσεγγίσεις και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο.Στις 29 Φεβρουαρίου 2008 ο Επίκουρος Καθηγητής του ΕΑΠ Ανδρουλάκης Γεώργιος απηύθυνε προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημ. Σχολείου Καστέλλας, τη Σχολική επιτροπή αλλά το στο Σύλλογο διδασκόντων επιστολή με θέμα: Πρόταση για συμμετοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καστέλλας στο Πρόγραμμα « Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο».
Κυρίες / Κύριοι ,
Θα ήθελα εν πρώτοις να σας ευχαριστήσω για το θετικό κλίμα που επικράτησε και για την ανταλλαγή απόψεων κατά τη σύσκεψη που οργανώθηκε στο 1ο Δημ. Σχολείο Καστέλλας στις 21 Ιανουαρίου 2008.
Με βάση τη συζήτηση που έγινε εκείνο το βράδυ, έκανα στη συνέχεια τις απαραίτητες επαφές στην κατεύθυνση της πρότασης για συμμετοχή του σχολείου σας στο Πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» που μέχρι το καλοκαίρι θα συντονίζει και θα διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Εξακολουθώ να πιστεύω πως η πλέον ενδεδειγμένη εκπαιδευτική και κοινωνική λύση για την παρουσία των Τσιγγανόπαιδων στην περιοχή της Καστέλλας είναι η σταδιακή ενσωμάτωσή τους στον κύριο σχολικό κορμό. Σε πρώτη φάση, θα ήταν αποφασιστικής σημασίας η ένταξη 5ή 6 Τσιγγανόπαιδων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καστέλλας από το σχολικό έτος 2008 –2009.
Για να ενισχύσουμε την απόπειρα αυτή, σε συνδυασμό με μέτρα που δεσμεύεται να πάρει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, μπορούμε να επιχορηγήσουμε το 1ο Δημ. Σχ. Καστέλλας με:
Επίδομα με λειτουργικά και διδακτικά έξοδα του σχολείου ύψους 2000 ευρώ, το οποίο θα δοθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2008.
Μια πλήρη θέση πληροφορικής ( υπολογιστή και εκτυπωτή) και μια πλήρη βιβλιοθήκη 1000 περίπου τίτλων βιβλίων, με πόρους από ιδιωτικούς χορηγούς.
Το σημαντικότερο όμως που μπορώ να προσφέρω και να εγγυηθώ, με τη βοήθεια των συνεργατών μου είναι η συνεχής παιδαγωγική και συμβουλευτική στήριξη, κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, σχετικά με την ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο σας.
Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να οργανώσουμε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς του 1ου Δημ. Σχ. Καστέλλας και άλλων σχολείων από τις γύρω περιοχές , μέσα στο Μάιο του 2008. Περιμένω λοιπόν τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας που πιστεύω ότι θα έχουν γνώμονα το κοινό καλό και την πρόοδο της περιοχής και των παιδιών σας.
Με εκτίμηση
Γιώργος Ανδρουλάκης
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Α.Π.
Περιφερειακός Υπεύθυνος για τη Στερεά Ελλάδα
Του Προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο»