Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

«Ηφαίστειο» - «Σεισμός»

Τα νήπια του νηπιαγωγείου στο Βατώντα αναπτύσσουν δραστηριότητες με στόχο την εξοικείωσή τους με τις έννοιες «Ηφαίστειο» - «Σεισμός»