Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ο δάσκαλος και οι μαθητές της Ε τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας μας έστειλαν την παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος που κάναν την προηγούμενη χρονιά ( σχολικό έτος 2008-2009) όταν ήταν στην Δ τάξη με θέμα : "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ"

ΤΟ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ