Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Παιχνίδια ... με γνώση

Από το 10 Νηπιαγωγείο Θηβών παραλάβαμε δύο δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις ικανότητες χειρισμού συμβολικών συστημάτων και τη γλωσσική ενημερότητα των νηπίων υποστηρίζοντας την ανάδυση της γραφής …Παιχνίδια με το Domino


video

Λέξεις που έχουν τη φωνούλα «ε»