Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Οι γονείς εισέρχονται στη σχολική τάξη με ρόλο διδάσκοντα

Οι γονείς στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτάκης συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της σχολικής μονάδας προσφέροντας ειδικές γνώσεις και δεξιότητες αναλαμβάνοντας εκπαιδευτικό ρόλο .
Η ανάληψη του εκπαιδευτικού ρόλου διευκολύνει εκτός των άλλων και στην κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός και ενισχύει τη βάση συνεργασίας εκπαιδευτικών γονέων γενικότερα.
Ειδικότερα, στα πλαίσια της συμμετοχής της Α΄ τάξης σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα τα ζώα, η κυρία Νίκη, μητέρα μαθήτριας της Α΄ τάξης, κτηνίατρος στο επάγγελμα, έκανε στην τάξη μια παρουσίαση με θέμα «άγρια ζώα – ζώα υπό εξαφάνιση».


Οι παιδαγωγικές απόψεις που κυριαρχούν σήμερα, θέλουν το σχολείο, ως εκπαιδευτικό οργανισμό, να μετακινείται από το γραφειοκρατικό πρότυπο του παρελθόντος και να στρέφεται προς τις ανάγκες της κοινότητας στην οποία απευθύνεται. Σταδιακά, γονείς και δάσκαλοι αναλαμβάνουν από κοινού το έργο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Συνεργάζονται για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων στους οποίους από κοινού έχουν συμφωνήσει. Το πλαίσιο του κεντρικά καθορισμένου αναλυτικού προγράμματος παραμένει και εξελίσσεται, ωστόσο ο ρόλος του γονιού αναβαθμίζεται και η συμμετοχή του δεν θεωρείται μόνο επιθυμητή αλλά και αναγκαία . Η συμμετοχή των γονέων θεωρείται καθοριστικός παράγοντας της αποδοτικότητας του σχολείου και η σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς επιδιώκεται να αποκτήσει χαρακτηριστικά όπως: συνεργατική ισότητα, συναίνεση στους στόχους, ανταλλαγή πληροφοριών για διάφορες μεθόδους και διάλογος ώστε να αποτιμώνται τα εκάστοτε πεπραγμένα …
Ο σχολικός οργανισμός επιθυμεί να διαμορφώσει -στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς -διάφορες ευκαιρίες (μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα αλλά και από ενημερωτικές συγκεντρώσεις) ώστε ο κάθε γονιός να έχει την δυνατότητα να εκφράσει με θετικό τρόπο τις παρατηρήσεις, τις ιδέες του ή και ολοκληρωμένες προτάσεις. Θεωρούμε ότι το υλικό που θα συγκεντρώνεται από αυτές τις συναντήσεις είναι πολύτιμο και να παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας.
Ο σχολικός οργανισμός μπορεί να απευθύνει στους γονείς μια σειρά ενδεικτικές ερωτήσεις ώστε να διευκολύνει την έκφραση και την καταγραφή των απόψεών τους κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού. Φυσικά, πρέπει να είναι εξαρχής ξεκάθαρό ότι ο κάθε γονιός μπορεί να εκφραστεί για αυτά τα θέματα ή για όποια άλλα αυτός επιθυμεί. Αφετηριακά πρέπει η σχολική μονάδα να αναλάβει την ευθύνη ώστε να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενσωματώνει τις απόψεις των γονιών σε μια επεξεργασμένη ιεραρχία εκπαιδευτικών στόχων, θεωρώντας την ικανοποίησή τους ως δείκτη της ποιότητας του έργου που προσφέρει .

1. Πιστεύετε ότι το παιδί σας εκπαιδεύεται, στο σχολείο μας, σύμφωνα με τις επιθυμίες, τους στόχους και τις αξίες που εσείς προκρίνετε ή διαπιστώνετε κάποια απόσταση σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς; Θα θέλατε να μας προτείνετε κάποιες ιδέες ώστε να βελτιώσουμε την εκπαιδευτική μας παρέμβαση;
2. Έχετε τη γνώμη ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο αναλυτικό μας πρόγραμμα, να εισαχθούν νέα αντικείμενα ή μέθοδοι διδασκαλίας; Μήπως θεωρείτε ότι ο τομέας αυτός είναι εντελώς έξω από το γνωστικό σας πεδίο και -αν πράγματι σας είναι άγνωστα αυτά τα πράγματα - θα θέλατε να μάθετε περισσότερα; Ποιος νομίζετε ότι είναι ο προσφορότερος τρόπος για να ενημερωθείτε σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα τους στόχους που θέτει και τα περιεχόμενα που διδάσκουμε στο σχολείο;


3. Νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιες χρήσιμες παραδοσιακές δεξιότητες (καλλιτεχνικές, τεχνικές, εργασιακές κ.λ.π. ) διάχυτες στην τοπική κοινότητα, οι οποίες θα μπορούσαν να εισαχθούν, με κάποια μορφή, στον οργανωμένο σχολικό προγραμματισμό και να αποτελέσουν αντικείμενα διδασκαλίας για τα παιδιά; Τι θα μας προτείνατε στον τομέα αυτό για τον εμπλουτισμό του προγράμματός μας; Από την πλευρά σας υπάρχει η δυνατότητα, ο χρόνος και η διάθεση ώστε να εμπλακείτε σε μια τέτοια προσπάθεια αναλαμβάνοντας να διδάξετε στους μικρούς μαθητές κάποια χρήσιμη δεξιότητα, η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται στα κρατικά αναλυτικά προγράμματα;

4. Νομίζετε ότι υπάρχουν μεγαλύτερα όρια ενεργού συμμετοχής των γονέων και κηδεμόνων στη διαμόρφωση των αποφάσεων που καθορίζουν την σχολική ζωή; Ποια μέτρα θα βοηθούσαν ώστε η συμμετοχή σας να γίνει πιο ουσιαστική και μόνιμη; Ποια χαρακτηριστικά θα θέλατε να ενσωματωθούν στο σύστημα των επικοινωνιακών σχέσεων ανάμεσα στους εταίρους της σχολικής κοινότητας (μαθητές , γονείς , εκπαιδευτικοί κ.λ.π.) ;