Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Κάτι μου θυμίζουν αυτά τα παιχνίδια

Συμμετοχή της Γ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψαχνών και του 1\θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κοντοδεσποτίου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών « Κάτι μου θυμίζουν αυτά τα παιχνίδια »

Η Γ’ Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψαχνών και το 1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κοντοδεσποτίου είχαν την τύχη να συμμετάσχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τίτλο « Κάτι μου θυμίζουν αυτά τα παιχνίδια ».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ø Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις παραστάσεις των αγγείων που απεικονίζουν ψυχαγωγικά παιχνίδια, αλλά και παιχνίδια άμιλλας, όπως είναι τα αθλητικά.
Ø Να παρατηρήσουν από κοντά τα αρχαία παιχνίδια, με τα οποία έπαιζαν τα μικρά παιδιά στην αρχαιότητα.
Ø Να συλλέξουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των παιδιών της αρχαιότητας.
Ø Να συγκρίνουν τα αρχαία παιχνίδια με τα σύγχρονα και να διαπιστώσουν τη διαχρονικότητα ορισμένων.
Ø Να αναπτύξουν τα παιδιά τις δημιουργικές τους ικανότητες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΑ. Εισαγωγική ενότητα
Γνωριμία με τα παιδιά και παρατήρηση των αρχαίων παιχνιδιών στις βιτρίνες γύρω τους. Επίδειξη αντιγράφων αρχαίων παιχνιδιών και φωτογραφιών με παραστάσεις αρχαίων παιχνιδιών μέσα από το Μουσείο. Εποπτικοί τρόποι εξαγωγής πληροφοριών για το αρχαίο παιχνίδι.
Β. Διεξαγωγή έρευνας στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου
Με τη βοήθεια ειδικού εποπτικού υλικού και εκπαιδευτικού φυλλαδίου, τα παιδιά διεξάγουν έρευνα στο χώρο. Παρατηρούν και προσπαθούν να κατατάξουν τα παιχνίδια που βλέπουν στην έκθεση σε ευρύτερες κατηγορίες, όπως παιχνίδια αντικείμενα, ατομικά, ομαδικά, αθλητικά για μωρά, με ζώα κ.τ.λ. Συλλέγουν πληροφορίες για αυτά και τα συγκρίνουν με τα σημερινά παιχνίδια.Γ. Δημιουργική συνθετική δραστηριότητα
Τα παιδιά παίζουν ένα αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών της αρχαιότητας: «Παίζω το σχολείο στην αρχαία Αθήνα» και παρουσιάζουν ατομικά και ομαδικά αρχαία παιχνίδια, ορισμένα από τα οποία διατηρούνται ακόμη στις μέρες μας.

Δ. Αξιολόγηση
Συζήτηση με τα παιδιά για τα αρχαία παιχνίδια που έπαιξαν, για την καθημερινή ζωή των παιδιών της αρχαιότητας και το σχολείο. Εκφράζουν τις εντυπώσεις τους και συγκρίνουν με τα δικά τους παιχνίδια. Διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους για τη διαχρονικότητα του παιχνιδιού.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε διάρκεια δυόμιση ωρών. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την ενεργό συμμετοχή τους και τη πρωτότυπη επαφή του με το χώρο ενός Μουσείου.