Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Η μουσική, τα μαθηματικάκαι η αισθητική αγωγή των Χριστουγέννων

Ένα παραδοσιακό έθιμο όπως τα κάλαντα δίνει την ευκαιρία στην εκπαιδευτικό να προωθήσει εκπαιδευτικούς στόχους όπως είναι η γνωριμία των νηπίων με το άμεσο περιβάλλον της κοινότητας ή της γειτονιάς τους, οι νοεροί υπολογισμοί με τα χρήματα μέσα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, η αισθητική έκφραση της εμπειρίας από την πλευρά των νηπίων. Επίσης επιδιώκει να εμπεδώσει δεξιότητες όπως η ασφαλής μετακίνηση στους δρόμους του χωριού και η ικανότητα να ακολουθούν οδηγίες κατά την εξέλιξη μιας στερεοτυπικής διαδικασίας…
Οι νηπιαγωγοί του Νηπιαγωγείου Βατώντα μας έφεραν την παραπάνω δραστηριότητα και την βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρουσα …