Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

Παραγωγή γραπτού λόγου με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μουσική και την ποίηση.

Οι μαθητές της Δ1 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου του Βασιλικού προσεγγίζουν την ποίηση με τη μορφή γλωσσικού εργαστηρίου. Η γλωσσική διδασκαλία συνδέεται με την ποίηση και την μουσική. Οι μαθητές εμπλέκονται σε οργανωμένες δραστηριότητες, αναλύουν πλευρές συγκεκριμένων ποιητικών κειμένων, αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικές με το ρυθμό και το μέτρο και τελικά δοκιμάζονται στην παραγωγή και την απαγγελία ποιητικού λόγου.

Ολιγόλεπτη εισήγηση.


Ομάδες εργασίας ανά δύο για να βρουν το μέτρο του ποιήματος. Απαγγελία ποιημάτων με βάση το ρυθμό, ανά δύο και στη συνέχεια χωρική απαγγελία από το σύνολο των μαθητών.

Ομάδες εργασίας ανά δύο με σκοπό την παραγωγή γραπτού λόγου που σχετίζεται με την ποίηση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Να αναγνωρίζουν το μέτρο και να το συσχετίζουν με το ρυθμό του ποιήματος.
Να συσχετίζουν το ρυθμό του ποιήματος με τη μουσικότητα που δημιουργείται στο στίχο από το κανονικό άκουσμα του τόνου και τη μουσική.
Να παράγουν γραπτό λόγο, που σχετίζεται με την ποίηση.


Απαγγελία ποιήματος ανά δύο


Χωρική Απαγγελία

Το ταξίδι των λέξεων