Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Δραστηριότητες μέσα στην αίθουσα

video

Από το Νηπιαγωγείο Μακρυκάπας μας έστειλαν μια σειρά φωτογραφίες με ενδεικτικές δραστηριότητες μέσα στην αίθουσα.