Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2008

Επικοινωνία εκπαιδευτικών

Ο χώρος δημιουργείται ώστε να λειτουργήσει για την προβολή των εκπαιδευτικών δράσεων που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γραφείου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας. Στόχος μας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της τάξης, η δημιουργία διαδικασιών αναστοχασμού αλλά και η εκφορά κριτικού λόγου που θα αφορά άμεσα στην πραγματικότητα που βιώνουμε στο χώρο εργασίας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: