Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2008

Συνάντηση των Διευθυντών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Γραφείων Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης

Συνάντηση των Διευθυντών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Γραφείων Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Βάιου Ζαμπεθάνη, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2008, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην Λαμία και ώρα από 12:30 π.μ. Το θέμα της σύσκεψης αφορούσε στην αντιμετώπιση τρεχόντων εκπαιδευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην καταγραφή των κτηριακών προβλημάτων που αφορούν στις σχολικές μονάδες της κάθε περιοχής και υποβλήθηκε αναλυτικός φάκελος με τα αιτήματα για κτηριακές παρεμβάσεις στην κάθε σχολική μονάδα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τους διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων.