Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού στο Μουσείο Γουλανδρή

Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε μικρο- ομάδες και στην κάθε μια έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο ήδη από τη φάση της "προετοιμασίας" της εκπαιδευτικής επίσκεψης. Έτσι, περιμένοντας για την επιβίβαση στο λεωφορείο η δομή των μικροομάδων διακρίνεται στην κατανομή τους στο χώρο.
Η επιβίβαση γίνεται με ασφάλεια με βάση το χωρισμό σε μικροομάδες εργασίας.
Ο έλεγχος από την τροχαία είναι υποχρεωτική φάση της διαδικασίας μετακίνησης που συνεπάγεται κάποια καθυστέρηση αλλά συνεισφέρει αναμφισβήτητα στην ασφάλεια των μαθητών.
Ο χρόνος του ταξιδιού αξιοποιείται εκπαιδευτικά είτε για την τελική προετοιμασία των ομάδων είτε για την ανάγνωση ανακοινώσεων από το μεγάφωνο του λεωφορείου που οι μαθητές έχουν ετοιμάσει ειδικά για τη φάση αυτή της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες προχωρούν σε παρατηρήσεις. Ο προφορικός λόγος που παράγεται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας είναι δυνατό να καταγραφεί με διάφορα μέσα ώστε να σταθεί δυνατή η παραπέρα επεξεργασία του στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος τις ημέρες που ακολουθούν την εκπαιδευτική επίσκεψη.

Μαθητές μπροστά σε έκθεμα του μουσείου. Είναι δυνατό οι πληροφορίες που θα αναζητήσουν να καταγραφούν σε ειδικά σχεδιασμένο -κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας- έντυπο.Η καταγραφή των στοιχείων γίνεται (ατομικά ή ομαδικά) με τη χρήση διάφορων μέσων.
Η μετακίνηση στο χώρο είναι οργανωμένη και επιτηρούμενη συνεχώς από τους εκπαιδευτικούς.
Οι μαθητές καταγράφουν σε ειδικά σχεδιασμένο έντυπο στοιχεία μετά το τέλος οργανωμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. To υλικό συγκεντρώνεται ώστε να ακολουθήσει επεξεργασία στην τάξη στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής.
Ομαδική εργασία
Ο μαθητής βιώνει την κατάσταση από τη θέση του άλλου.
Ομαδική συζήτηση στο τέλος εκπαιδευτικής δραστηριότητας


ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


ΓΑΙΑ


ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΘΩΝΟΣ 100 -14562 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΤΗΛ.2108015870 FAX 2108080674

email:goul@gnhm.gr
Εκθέματα του Μουσείου