Τρίτη, 8 Απριλίου 2008

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ Ξένη Γλώσσα)

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Απριλίου, στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας (Καψάλη & Δ. Σολωμού - Κάνηθος) Επιμορφωτικό Σεμινάριο (διάρκειας 8 ωρών) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ Ξένη Γλώσσα), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Στο προεδρείο βρίσκονται ο Δ/ντής Π.Ε. Ευβοίας Καλτσάς Ιωάννης(πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής), ο Δ/της Π.Ε. Βοιωτίας Καραπιπέρης Δημήτριος, ο υπεύθυνος Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης κ. Μήνας Αθανάσιος και τα μέλη της Επιτροπής διοργάνωσης κ. Τριανταφύλλου Αννα Σχολική Σύμβουλος γαλλικής γλώσσας και ο κ. Γκάρτζιος Γεώργιος Προϊστάμενος του 1ου Γραφείου Π.Ε..

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, οι οποίοι εργάζονται στα Δημοτικά Σχολεία των νομών Εύβοιας και Βοιωτίας.


Τίτλος του σεμιναρίου «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Τα θέματα των εισηγήσεων και τα εργαστήρια που ακολούθησαν ήταν άκρως ενδιαφέροντα και ικανοποίησαν τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς.

Το περιεχόμενο και η θεματολογία του σεμιναρίου περιελάμβανε:
· «Διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος της 2ης Ξένης Γλώσσας»
· «Η Πολυπολιτισμική Διδασκαλία»
· «Παιγνιώδεις μορφές διδασκαλίας διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας»Το σεμινάριο παρακολούθησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερειακός Δ/ντής κ. Ζαμπεθάνης Βάιος, οι Δ/ντές Π.Ε. Ευβοίας Καλτσάς Ιωάννης και Βοιωτίας Καραπιπέρης Δημήτριος, ο υπεύθυνος Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης κ. Μήνας Αθανάσιος

Από αριστερά: Ζαμπεθάνης Βάιος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Καλτσάς Ιωάννης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας, Γκάρτζιος Γεώργιος, Προϊστάμενος 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Εύβοιας, Λυγούρας Βασίλειος, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Μάγκου - Καλυβίτου Ζαχαρούλα, Διευθύντρια 21ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.