Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρύνθου συμμετέχουν σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρύνθου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την παροχή ερεθισμάτων για την κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος και την απόκτηση γνώσεων για θέματα που σχετίζονται με το χώρο του πανεπιστημίου (καλλιεργούμενα φυτικά είδη, εκτρεφόμενα ζώα, είδη εντόμων).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1:30 ώρα.

Επισκέφθηκαν:
1. Το εργαστήριο μελισσοκομίας – σηροτροφίας
2. Το εργαστήριο Ζωοτεχνίας και
3. Το θερμοκήπιο ανθοκομικών φυτών


Αρχική ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Βουστάσιο

Εργαστήρι μελισσοκομίας

Εργαστήρι σηροτροφίας

Κυψέλη με μέλισσες για παρακολούθηση της βασίλισσας, των εργατριών και των κηφήνων.

Κυψέλη μελισσών

Μηχανή μεταξιού.

Ξενάγηση στο βουστάσιο


Ξενάγηση στο εργαστήριο σηροτροφίας
Ξενάγηση στο θερμοκήπιο
Ξενάγηση στο χώρο της μελισσοτροφίας.

Οι μαθητές επεξεργάζονται τα εκθέματα

Ομιλία της ξεναγού στο εργαστήριο
προβατοστάσιο


χώρος εκτροφής αγελάδων