Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Οι μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας βιώνουν τον αποκλεισμό από τη θέση του "Ξένου"

Παραβιάζοντας τον κύκλο

Θέματα που θίγονται: Σχέσεις πλειονότητας/ μειοψηφίας


Στόχοι:

  • Να συνειδητοποιήσουμε την αλλαγή των συναισθημάτων όταν αποτελούμε μέρος της πλειονότητας ή της μειονότητας.
  • Να αναδυθούν και να αναλυθούν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για να γίνουμε αποδεκτοί από την πλειονότητα.
Προετοιμασία:
Χαρτί και στυλό για τους παρατηρητές
Ρολόι ή χρονόμετρο

Οδηγίες:

  • Διαιρέστε τους μαθητές σε υποομάδες των οκτώ – δέκα ατόμων.
  • Ζητήστε από κάθε ομάδα να επιλέξει δυο άτομα για να είναι οι «παρατηρητές» και ένα να είναι ο «ξένος».
  • Πείτε στα άλλα μέλη της ομάδας να σταθούν με τους ώμους ενωμένους για να διαμορφώσουν έναν όσο το δυνατό σφιχτότερο κύκλο έτσι ώστε να μην υπάρχει χώρος μεταξύ τους.
  • Εξηγήστε ότι ο ξένος πρέπει να προσπαθήσει να μπει στον κύκλο, ενώ εκείνοι που διαμορφώνουν τον κύκλο πρέπει να προσπαθήσουν να τον κρατήσουν απ’ έξω.
  • Πείτε στον πρώτο παρατηρητή να σημειώνει τι κάνει ή/και τι λέει ο «ξένος» και, αντίστοιχα στο δεύτερο τι κάνει και τι λέει η ομάδα.

  • Μετά από δύο ή τρία λεπτά και ανεξάρτητα από το εάν κατόρθωσε να μπει στον κύκλο ή όχι, ο «ξένος» μπαίνει στον κύκλο και ένα άλλο μέλος παίρνει τη θέση του.

  • Η δραστηριότητα τελειώνει όταν όλα τα μέλη της ομάδας έχουν πάρει τη θέση του «ξένου».

Συζήτηση αξιολόγηση

Όλα τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν για το τι συνέβη και για το πώς αισθάνθηκαν.


Ξεκινήστε ρωτώντας τους παίκτες:
Πώς αισθανθήκατε όταν αποτελούσατε μέρος του κύκλου;
Πώς αισθανθήκατε όταν ήσασταν ο «ξένος»; Εκείνοι που κατάφεραν να σπάσουν τον κύκλο αισθάνθηκαν διαφορετικά από εκείνους που δεν το κατάφεραν;
Ρωτήστε τους παρατηρητές:
Τι έκανε και τι έλεγε ο «ξένος» προκειμένου να παραβιάσει τον κύκλο;
Τι έκαναν και τι έλεγαν τα άτομα στον κύκλο για να αποτρέψουν τους «ξένους» να μπουν;

Στη συνέχεια ρωτήστε σε όλους.
Πώς πιστεύετε ότι αισθάνονται τα παιδιά που προσπάθησαν να μπουν σε μια ομάδα και δεν γίνονται δεκτά;
Πώς αισθάνονται τα παιδιά που δεν είναι «καλοί» μαθητές;
Πώς αισθάνονται τα παιδιά που είναι καλοί μαθητές; Έχετε νοιώσει ποτέ έτσι;