Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Κυκλοφοριακή Αγωγή


Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ανθηδόνας αναπτύσσουν δραστηριότητες στα πλαίσια προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής.
Τα παιδιά κατασκευάζουν στο σχολείο τα σήματα κυκλοφορίας


Τα παιδιά αναζητούν τη σηματοδότηση στους δρόμους του χωριού τους.
Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Χαλκίδα