Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008

Εκδήλωση για την Ημέρα της αποταμίευσης στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας
Εκδήλωση για την Ημέρα της αποταμίευσης στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας