Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης «ΓΑΙΑ» του 16ου Δημ Σχολ. Χαλκίδας

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης «ΓΑΙΑ» πραγματοποίησαν οι μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.
Οι μαθητές αρχικά ήρθαν σε επαφή με τα εκθέματα του μουσείου και στη συνέχεια χωρισμένοι σε ομάδες συμμετείχαν ενεργά σε δύο θεματικές ενότητες:
· Την ενεργειακή πρόκληση, όπου τονίστηκε πως η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, έχει προκαλέσει παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που έχει ως συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας, την όξινη βροχή και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Παρουσιάστηκαν επίσης εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, η γεωθερμική, η πυρηνική, η υδατική και της βιομάζας και αναλύθηκαν τα υπέρ και τα κατά καθεμιάς
· Την πρόκληση του νερού, όπου προβληματίστηκαν για την αλόγιστη χρήση του νερού στη γεωργία, τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, η οποία έχει ως άμεσο επακόλουθο τη μείωση του υδροφόρου ορίζοντα. Αναλύθηκαν οι ασθένειες που κρύβονται στο μολυσμένο νερό και κατέληξαν στην ανάγκη προστασίας και ορθολογικής χρήσης του υδάτινου αποθέματος της γης.


Τους μαθητές συνόδευσαν οι δάσκαλοι: Ηλιοδρομίτη Ελένη, Γκίζα Τασούλα, Κενανίδης Σωτήρης και ο Διευθυντής του σχολείου Πετράκης Σταύρος