Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

Kλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας


Τα παιδιά του 25ου Δημ. Σχολείου Χαλκίδας στις 31/3/2009 ενημερώθηκαν από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας για τις πυρκαγιές και τον τρόπο προστασίας τους. Η ενημέρωση έγινε από τον κ. Σταμέλο Αναστάσιο με την προβολή κατάλληλου υλικού στην αίθουσα τελετών του σχολείου.
Όλα τα παιδιά και οι δάσκαλοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ενημέρωση και τα παιδιά μάλιστα συμμετείχαν ενεργά με καταιγισμό ερωτήσεων. Στο τέλος έγινε και επίδειξη για τον τρόπο χρήσης των μέσων πυρόσβεσης που διαθέτει το νέο διδακτήριο.