Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Γνωρίζοντας τις ακτές μας

1ο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αμαρύνθου
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Γνωρίζοντας τις ακτές μας» - 7/5/2009


Α) Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες
Το πρόγραμμα σχετίζεται με τη θάλασσα του Κορινθιακού που αποτελεί μια μικρογραφία της Μεσογείου (θάλασσα κλειστή, με μια φυσική και μια τεχνητή έξοδο). Οι ακτές έχουν γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη και λίγα φυσικά σημεία απομένουν στη νότια πλευρά.
Η εργασία πεδίου λαμβάνει χώρα στην παραλία Κρυονέρι, δυτικά της Ακράτας. Εκεί συνυπάρχει ένα μικρό λιμάνι με ένα φυσικό κομμάτι αμμουδιάς και βραχώδους ακτής με φυσική βλάστηση.


Β) Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Υποδοχή μαθητών, γνωριμία με την Π.Ο. το ρόλο και τις δράσεις του Κ.Π.Ε., κάλυψη θεωρητικού μέρους του προγράμματος (χρήση οπτικοακουστικών μέσων και υλικού), χωρισμός σε ομάδες εργασίας.
Μελέτη - εργασία πεδίου μαθητών κατά ομάδες (περιβαλλοντικά παιχνίδια, διάφορες μετρήσεις και δειγματοληψίες, συμπλήρωση φύλλων εργασίας, συλλογή διαφόρων υλικών κ.α.).
Εργασίες ομάδων εντός ΚΠΕ (ολοκλήρωση φύλλων εργασίας, διάφορες κατασκευές, ζωγραφική, δημιουργία φυτολογίου, διαμόρφωση πορισμάτων - προτάσεων ομάδων). Παρουσίαση εργασιών και πορισμάτων ομάδων, δρώμενα, συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης προγράμματος.


Γ) Ειδικοί στόχοι:

  • Τη γνωριμία με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της περιοχής.
  • Ιδιαίτερη γνωριμία με τα λιβάδια ποσειδωνίας.
  • Η σχέση ανθρώπου και θάλασσας.
  • Δραστηριότητες που επηρεάζουν τις ακτές και την ιδιαιτερότητα του παράκτιου οικοσυστήματος.
  • Την θάλασσα και τις ακτές στην παράδοση και στις τέχνες.