Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

Έχοντας την πεποίθηση ότι η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδέεται με την ενεργό συμμετοχή και την εμπειρία, οι μαθητές των τμημάτων Δ΄1, Δ΄2 και ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου επισκέφτηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών στις 9/4/2009.

Οι γενικοί στόχοι της επίσκεψης στο Μουσείο ήταν οι εξής:

* Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το μουσειακό χώρο, το έργο τέχνης και την πολιτιστική και τεχνολογική κληρονομιά του τόπου μας.

* Να γίνει η επίσκεψη στο μουσείο μια ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών.

* Να εφοδιαστούν τα παιδιά με τρόπους σύνδεσης με τα εκθέματα των μουσείων, ώστε να μπορούν να τα προσεγγίζουν ανεξάρτητα σε επόμενες επισκέψεις.

* Να αναπτυχθούν μέσα από τα εκθέματα του μουσείου οι ικανότητες των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση των αντικειμένων του φυσικού και τεχνικού κόσμου.

Οι μαθητές ανά ομάδα περιηγήθηκαν τους χώρους και έκαναν μια πρώτη επαφή με τα αντικείμενα. Παράλληλα όμως ερευνούσαν, ανακάλυπταν και παρατηρούσαν

α) αντικείμενα που προέρχονταν από την Εύβοια και

β) αντικείμενα που είχαν παραστάσεις από την μυθολογία, μέσα στα πλαίσια της διασύνδεσης της επίσκεψης με τα αντικείμενα που είχαν σχέση με τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζονται αλλά και την διδακτική ύλη του σχολείου.