Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Εργασία με λαογραφικό υλικό του τόπου μας

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τριάδας εργάζονται με λαογραφικό υλικό του χωριού τους και παρουσιάζουν την εργασία τους.