Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Το σκυριανό αλογάκι βρίσκει καινούργιους φίλους

Πρόκειται για προσπάθεια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών στη Σκύρο. Περιλαμβανε γνωριμία με τα αλογάκια, δραστηριότητες στη Χώρα, περιηγήσεις. Με τη συνεργασία του δημοτικού σχολείου Σκύρου, του δήμου Σκύρου, φορέων και προσώπων του νησιού. Συμμετείχαν οι περιβαλλοντικές ομάδες των δημοτικών σχολείων.