Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Τα παλιά επαγγέλματα

Οι μαθητές του δημοτικού Σχολείου Δροσιάς έρχονται σε επαφή με τα παραδοσιακά επαγγέλματα σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Παρκου Χρυσαλίδα.