Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Κόμιξ με θέμα τις Εποχές του Χρόνου

καλοκαίρι

Άνοιξη

Χειμώνας

Φθινόπωρο

Το Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου μας παρουσιάζει τις εργασίες των νηπιών με θέμα τις εποχές του χρόνου με τη μορφή κόμιξ.