Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Aποτύπωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται με αφορμή τη Εθνική Επέτειο

Τις μέρες αυτές πραγματοποιούνται στις σχολικές μας μονάδες, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μια σειρά πολιτιστικές εκδηλώσεις που επιδιώκουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες να βοηθήσουν τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες να οικοδομήσουν μια εικόνα αναφορικά με τις παγκόσμιες συνθήκες κατά την είσοδο της χώρας μας στον πόλεμο, τις συνέπειες που προέκυψαν από το γεγονός αυτό, τα αισθήματα και της προσδοκίες του λαού μας, την Αντίσταση, τις δυσκολίες και τις θυσίες του κατά τη διάρκεια του 2ου Μεγάλου Πολέμου. Οι δραστηριότητες αυτές ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν και πολιτιστικό χαρακτήρα και επομένως πρέπει να συνδέονται με τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και να ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών.
Η σχολική γιορτή εμφανίζεται ως η κορύφωση αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλό είναι να εντάσσεται σε μια αλυσίδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεκινάνε από πριν, στηρίζονται σε μια έρευνα των ίδιων των μαθητών και αποτελούν τμήμα ενός σχεδίου εργασίας το οποίο συνεχίζεται και μετά την επέτειο. Οι μορφές που είναι δυνατό να πάρουν αυτές οι δραστηριότητες είναι ενδεικτικά: μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικό εργαστήρι, εκθέσεις ζωγραφικής, λέσχη φωτογραφίας, προβολές κινηματογραφικών ταινιών, εκδόσεις εφημερίδας ή περιοδικού κ.α. Ο χαρακτήρας της εθνικής επετείου παρέχει τους στόχους της σχολικής γιορτής και κατευθύνει τους μικρούς μαθητές στην επιλογή του υλικού, της μεθοδολογίας και της μορφής που θα πάρουν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στόχος μας είναι να συμμετάσχουν ενεργά, αναπτύσσοντας την προσωπικότητά τους στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας και να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα της αισθητικής εμπειρίας. Η σχολική γιορτή εκτός από τους εκπαιδευτικούς της σκοπούς εξυπηρετεί συχνά και λειτουργίες απαραίτητες για τη συγκρότηση μιας τοπικής ταυτότητας αποτελώντας σημαντική στιγμή για την επικοινωνία της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινότητα.


Ωραία γιορτή- εκδήλωση» δεν σημαίνει απαραίτητα «φορτωμένη» γιορτή… Ως επιτυχία δεν πρέπει να καταγράφεται η υλοποίηση μιας προσωπικής στόχευσης ή ενός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της ομάδας των εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει την οργάνωσή της. Σημασία έχει η σχολική μονάδα να ενεργοποιεί τις πραγματικές της δυνατότητες στο θέατρο, τη μουσική ή άλλες τέχνες και να εξελίσσει τις πάγιες πρακτικές της, κεφαλαιοποιώντας τις εκάστοτε καινοτομίες, ώστε αυτές να αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματά της.
Η αξιολόγηση είναι σημαντικό στοιχείο της όλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας και πρέπει να εμπλέκει τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι μέσα από αναστοχαστικές διαδικασίες θα δημιουργούν κριτήρια ώστε να προσεγγίσουν κριτικά τη διαδικασία της σύλληψης , ανάπτυξης και παρουσίασης της πολιτιστικής δραστηριότητας.

Η «αποτύπωση» αυτών των δραστηριοτήτων βοηθάει ώστε να δημιουργηθεί μια δεξαμενή ιδεών στην οποία θα μπορεί να προστρέχει κάθε εκπαιδευτικός κατά τη φάση του προγραμματισμού ώστε να αντλήσει κάποια ιδέα, να την τροποποιήσει και να την προσαρμόσει στις ανάγκες των μαθητών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: