Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ


Σχολική Μονάδα: 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρύνθου
Τόπος: Παραλία Αμαρύνθου
Ημερομηνία: 5/11/2009
Σκοπός: Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα της μόλυνσης των ακτών, καθώς και τις βλαβερές συνέπειες των καιρικών φαινομένων σ’ αυτές.
Δραστηριότητες:
1)Συζήτηση με τα παιδιά των επιπτώσεων μόλυνσης των ακτών και τις καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα.
2)Καθαρισμός της παραλίας από τα παιδιά (συλλογή απορριμμάτων).

Δεν υπάρχουν σχόλια: