Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Η εκπαιδευτική κοινότητα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας μας πληροφορεί ότι στα πλαίσια αναβάθμισης των εκπαιδευτικών πρακτικών της δημιούργησε ένα διαδικτυακό περιοδικό με υλικό που αναρτούν οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Το ονoμάσανε “το δέκα το καλό” και μπορεί να το βρει κανείς με την μορφή ιστολογίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://todekatokalo.blogspot.com/

Όπως χαρακτηριστικά γράφουν ” πέραν της δημιουρικής παραγωγής γραπτού λόγου και των άλλων επιμέρους στόχων που θα κάλυπτε η έντυπη έκδοση, ελπίζουμε να φέρουμε τους μαθητές μας σε επαφή με τις σύχρονες αντιλήψεις για τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση του διαδικτύου. Έτσι, εντάσσουμε το διαδικτυακό μας περιοδικό σε ένα γενικότερο πλαίσιο εισαγωγής της νέας τεχνολογίας στο σχολικό πρόγραμμα (αξιοποίηση σχολικού εργαστηρίου, σχέδια εργασίας με φωτογραφίες και βίντεο, κ.λ.π.) Στην παραπάνω διεύθυνση θα βρείτε τον κανονισμό λειτουργίας καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του περιοδικού.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: