Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΩΙΜΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΟΛΙΔΕΣ- ΑΦΡΑΤΑ ΝΕΑ























Από το Δημοτικό Σχολείο Αφρατίου μας έστειλαν το νέο φύλλο της μαθητικής τους εφημερίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: