Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑπό χθες έχει ανέβει η νέα μας ιστοσελίδα που "φιλοδοξεί να παρέχει – στο χρήστη της – πληροφόρηση, με απλό και περιεκτικό τρόπο, αναφορικά με τις βασικές λειτουργίες αλλά και τις πρακτικές διαδικασίες μέσω των οποίων αυτές επιτελούνται τόσο στη γραμματεία όσο και στις σχολικές μονάδες του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Εύβοιας.
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε, στηριζόμενοι στις δικές μας και μόνο δυνάμεις, ώστε να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες και τις καθημερινές ρουτίνες που αναπτύσσονται ως υποστηρικτικές του εκπαιδευτικού μας έργου.
Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε μια κουλτούρα καταγραφής των πρακτικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην κάθε σχολική μονάδα, με στόχο να αναπτυχθεί μια συλλογική μνήμη στο επίπεδο του σχολικού οργανισμού η οποία θα υποστηρίζει την συνεχή εξέλιξή του.
Από την άλλη πλευρά, στα blogs του προϊσταμένου δημιουργείται μια δεξαμενή ιδεών που μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε σχολική μονάδα ή και ο μεμονωμένος εκπαιδευτικός κατά τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. Η επικοινωνία μας με τους εκπαιδευτικούς που φέρνουν το υλικό στο γραφείο, εκτός των άλλων, επιτρέπει, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων σε συγκεκριμένα θέματα, να οικοδομούμε συλλογικά νέες γνώσεις που αναφέρονται τόσο στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση όσο και σε άλλα θέματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας ."

Δεν υπάρχουν σχόλια: