Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Τα χαμόγελα της Τρίτης


Η τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου της Ανθηδόνας μας έστειλε την εφημερίδα της : "Τα χαμόγελα της Τρίτης" φύλλο 3 , Ιανουάριος Φεβρουάριος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: