Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Η χελώνα που πέφτει σε χειμέρια νάρκη

Η νηπιαγωγός και τα νήπια του Νηπιαγωγείου της Άνω Στενής στην Εύβοια εργάστηκαν για την παραγωγή animation με τον τίτλο «Η χελώνα που πέφτει σε χειμέρια νάρκη»... Συνηθισμένες δραστηριότητες όπως η ζωγραφική που προωθούν την ελεύθερη έκφραση του παιδιού αξιοποιούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση ως εργαλείο για την παραγωγή ενός σύνθετου αποτελέσματος. Η επαφή των παιδιών με ψηφιακά εργαλεία όπως ο move maker τους δίνει μια εικόνα για τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος . Ιδιαίτερη αξία αποδίδει ή ίδια η εκπαιδευτικός στην αξιοποίηση της γραμμής του χρόνου- που παρέχει ο move maker- για την εξέλιξη των σχετικών αντιλήψεων των νηπίων . Το αποτέλεσμα σας το παρουσιάζουμε …


Δεν υπάρχουν σχόλια: