Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

Η ανάπτυξη του θέματος η οικογένειά μου στο Νηπιαγωγείο Μίστρου οδήγησε στην κατασκευή αναμνηστικών κορνιζών. Αυτές με τη σειρά τους φωτογραφήθηκαν και αποτέλεσαν τα καρέ για μια μικρή ταινιούλα που έγινε με τη χρήση του move maker . Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται από τα νήπια είναι πολλαπλές . Το ενδιαφέρον είναι ότι το αποτέλεσμα( προϊόν) μιας εργασίας μεταβάλλεται στο υλικό ( πρώτη ύλη) για να αναπτυχθεί μια άλλη δραστηριότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: