Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Στην τεχνική του PAULL KLEE

Tα νήπια του Νηπιαγωγείου Μίστρου … ακολουθούν μια τεχνοτροπία στη ζωγραφική τους αλλάζοντας την προοπτική με την οποία πλησιάζουν -μια καθημερινή γι’ αυτά -δραστηριότητα. Ένα βιβλίο, το «Νυσταγμένο Φεγγάρι» γίνεται η αφορμή να διαφοροποιήσουν μια οικεία δραστηριότητα , η οποία δεν λειτουργεί πλέον ως μέσο ελεύθερης έκφρασης , ούτε ως «είσοδος» στον κόσμο των γραπτών συμβόλων αλλά ως πεδίο μίμησης των τεχνικών ενός καταξιωμένου καλλιτέχνη. Δουλεύοντας πάνω στην τεχνική του ζωγράφου PAULL KLEE νήπια αποκτούν επιπλέον δεξιότητες λεπτής κίνησης και οπτικο -κινητικού συντονισμού…

Δεν υπάρχουν σχόλια: