Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Μαθητική Εφημερίδα

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου Τριάδας Εύβοιας:
"Το σχολείο της Τριάδας αποτελείται από 77 μαθητές σε έξι τάξεις στο πρωινό ωράριο.
Από αυτούς τους μαθητές οι 34 συνεχίζουν και στo ολοήμερο. Στα πλαίσια του μαθήματος των νέων τεχνολογιών στο ολοήμερο, οι μαθητές κάθε μήνα εκδίδουν σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή την ¨Εφημερίδα του σχολείου" Αυτό είναι το πρώτο τεύχος ,Δεκέμβριος 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: