Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Θεατρικό παιχνίδι

Μια από τις πιο σοβαρές και εκπαιδευτικά σημαντικές δραστηριότητες του παιδιού είναι το… παιχνίδι Ενώ στα πλαίσια των παραδοσιακών αντιλήψεων εντάσσονταν συνήθως στον ελεύθερο χρόνο και αξιοποιούνταν ως αμοιβή σήμερα πια γνωρίζουμε ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς, βοηθάει τον προσανατολισμό του παιδιού στον «κόσμο» και συμβάλλει στην ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Το «Θεατρικό Παιχνίδι» αποτελεί μια μορφή παιχνιδιού που έχει να βρει τη θέση του στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου και είναι καιρός να την διεκδικήσει και στο χώρο του δημοτικού σχολείου. Όπως φαίνεται και στη παρουσίαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ορχομενού, πρόκειται για μια ιδιαίτερα δημιουργική δραστηριότητα που επειδή στηρίζεται πάνω στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, εμπλέκει εκπαιδευτικό και μαθητές με ένα ολικό τρόπο διευκολύνοντας την έκφραση και τη δημιουργία. Τα παιδιά δεν παθητικοί δέκτες κάποιας τυποποιημένης πληροφορίας που την υποδέχονται ακινητοποιημένοι σε ένα στατικό προσωπικό χώρο (το θρανίο) αλλά οικοδομούν ένα περιβάλλον έκφρασης και επικοινωνίας αντιδρώντας σε ερεθίσματα ( λεκτικά και μη λεκτικά) και κατασκευάζοντας και ανακατασκευάζοντας τα ίδια το ρόλο τους, ενεργοποιώντας τα συναισθήματά τους και την φαντασία τους. Το θεατρικό παιχνίδι δεν είναι απλά ένα ακόμα μέσο στη διαδικασία της διδασκαλίας αλλά συμβάλλει αποφασιστικά στην αναδιοργάνωση τόσο του χώρου όσο και των διαδικασιών που εξελίσσονται στο μεσο-σύστημα που ονομάζουμε «σχολική τάξη», αναδιανέμοντας αντικείμενα, επανατοποθετώντας διαδικασίες και στάσεις του σώματος και επαναδιατυπώνοντας τους λειτουργικούς κανόνες…


Δεν υπάρχουν σχόλια: