Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο

Από το 10 Νηπιαγωγείο Θηβών μας έστειλαν κάποιες μερικές από τις πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες τους ώστε να τις προτείνουμε μέσω του Blog


Φτιάχνουμε το όνομα μας με ζυμαρικά... Πολλαπλασιαμός του 10 με Cuisenaire Rodsπίνακας διπλής εισόδου..... Καρτέλα αναφοράς για τον κύκλο του νερού...

Ζωγραφίζω τα πολλαπλάσια του 10 (CAMMP) ... Ατομική μάθηση μέσω υπολογιστή...

Ασκήσεις μαθηματικών σύμφωνα με την μέθοδο CAMMP... Ασκήσεις μαθηματικών αρ. 1_10

Δεν υπάρχουν σχόλια: