Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ο σχολικός χώρος ως ασφαλής χώρος …

Η εκπόνηση ενός σχεδίου ασφαλούς αποχώρησης από το σχολικό κτίριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θέτει για μια άλλη φορά και μέσα από μια ειδικότερη οπτική, το γενικότερο θέμα της προσέγγισης, καταγραφής και αξιολόγησης του «σχολικού χώρου», ως δυναμικής παραμέτρου η οποία συνδιαμορφώνει τις παιδαγωγικές συνθήκες και την ασφάλεια των μαθητών

.

Ο χώρος του σχολικού κτιρίου συχνά προσεγγίζεται μόνο από τη γεωμετρική διάσταση και έτσι αποστερείται τις ιδιαίτερες ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του, μεταβάλλεται δηλαδή, σε απλό «περίβλημα» των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Με την Ελληνική Ομάδας Διάσωσης Βοιωτίας που δημιουργήθηκε το 2003 με έδρα τη Λιβαδειά και αποτελεί ανεξάρτητο σωματείο, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης στις σχολικές μονάδες της Λιβαδειάς ώστε να τεθεί το πρόβλημα του σχολικού χώρου ως ερώτημα που χρειάζεται επανεξέταση σε κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά και φυσικά καινούριες απαντήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Βοιωτίας παρεμβαίνει στο 2ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς.

Το γενικότερο πρόγραμμα επισκέψεων της Ε.Ο.Δ. Βοιωτίας στα σχολεία της Λιβαδειάς όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα είναι το παρακάτω:
1. 7/2/11 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
2. 8/2/11 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
3. 9/2/11 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
4. 10/2/11 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
5. 11/2/11 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
6. 14/2/11 στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
7. 15/2/11 στο Δημοτικό Σχολείο Χαιρώνειας
8. 16/2/11 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού

Δεν υπάρχουν σχόλια: