Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

η οργάνωση του σχολικού χώρου

Σε συνεργασία με τους εθελοντές των Εθελοντικών Δυνάμεων Σχηματαρίου συνεχίζουμε την παρέμβαση στις σχολικές μονάδες της Βοιωτίας σχετικά με την οργάνωση του σχολικού χώρου… Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ε.ΔΥ.Σ. συνεργάζονται με το 1ο Δημοτικό Σχηματαρίου θέτοντας το ζήτημα της ασφαλούς αποχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης …Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στις 03/03/2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια: