Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

οργάνωση του σχολικού χώρου

Σε συνεργασία με τους εθελοντές των Εθελοντικών Δυνάμεων Σχηματαρίου συνεχίζουμε την παρέμβαση στις σχολικές μονάδες της Βοιωτίας σχετικά με την οργάνωση του σχολικού χώρου… Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ε.ΔΥ.Σ. συνεργάζονται με το Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων θέτοντας το ζήτημα της ασφαλούς αποχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης …Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στις 16/03/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: