Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

...στο εκπαιδευτικό κέντρο δραστηριοτήτων ΔΡΩ.

Την Τετάρτη 30-11-2011 οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας και του Νηπιαγωγείου Καλλιθέας επισκέφτηκαν στην Αθήνα, το εκπαιδευτικό κέντρο δραστηριοτήτων ΔΡΩ. Με σκοπό την ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των μαθητών μας στις παραδόσεις, στις τέχνες και στο περιβάλλον οι μαθητές υλοποίησαν την εκπαιδευτική δραστηριότητα << Ελαιόλαδο και Σαπούνι>>.

Οι μαθητές αφού χωρίστηκαν σε δυο ομάδες με βάση την ηλικία τους, με βιωματικό τρόπο γνώρισαν την παραδοσιακή μέθοδο κατaσκευής σαπουνιού από ελαιόλαδο.

Τα παιδιά άντλησαν πληροφορίες για το σαπούνι, το ελαιόλαδο, την σαπωνοποίηση και συμμετείχαν ενεργά στην διαδικασία κοψίματος της πάστας του σαπουνιού , στο σφράγισμα της με διάφορες σφραγίδες και τέλος στην συσκευασία του.

Οι μαθητές ψυχαγωγήθηκαν, συμμετείχαν ενεργά στην διαδικασία της μάθησης, ανακάλυψαν νέες γνώσεις και καλλιέργησαν ακόμα περισσότερο ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: