Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ

Από το Δημοτικό Σχολείο Λεονταρίου μας έστειλαν την μαθητική εφημερίδα « ΟΙ ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ» τεύχος Α, Ιανουάριος 2012

                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια: