Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Παρακολουθώντας θεατρικές παραστάσεις

Το 26ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας διέθεσε ένα μέρος του εκπαιδευτικού του χρόνου για να επισκεφθεί τη θεατρική αίθουσα και να παρακολουθήσει δύο θεατρικές παραστάσεις

Τη θεατρική παράσταση μαργιονέτας "ο Γαργαληστής"
Τη Θεατρική Παράσταση "Παραμύθια από την καλή και την ανάποδη" στη σειρά παραστάσεων που οργάνωσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας.
Το σχολείο, πιστεύουμε ότι, έχει τη δυνατότητα να διαμεσολαβήσει ώστε: «το παιδί να έρθει σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα επίκαιρα και ενδιαφέροντα». Η εικόνα που επιδιώκουμε να σχηματίσει ο μαθητής για το σχολείο δεν θέλουμε να είναι η εικόνα ενός οργανισμού απομακρυσμένου από τα τρέχοντα ενδιαφέροντά του και προσανατολισμένου μόνο στη διδασκαλία κάποιων ακαδημαϊκών και μόνο γνώσεων. Επιθυμούμε στο σχολικό χώρο ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα, εφαρμόζοντας κάποιους στοιχειώδεις κανόνες βέβαια, να μεταφέρει, χωρίς μεγάλες δυσκολίες, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες του. Θέλουμε, ό,τι πιστεύει και τον ενδιαφέρει να ενσωματώνεται, με κάποιο τρόπο, στις διδακτικές μας πρακτικές και να αξιοποιείται για την επιτυχία των μαθησιακών μας στόχων. Ξέρουμε ότι η σχέση που αποκαθιστούν οι μαθητές μας με το δάσκαλό τους ειδικά, αλλά και γενικότερα με το σχολείο τους είναι το πρόπλασμα για να αναπτυχθεί σταδιακά η γενικότερη στάση τους απέναντι στη «γνώση» και τη «μόρφωση».Όταν το σχολείο φέρνει σε επαφή τους μαθητές του με αντικείμενα που για διάφορους λόγους έχουν φορτιστεί με «κοινωνικές σημασίες» και «επικαιρότητα», τότε, κερδίζει στο επίπεδο της ψυχικής σχέσης, αποκτά αυξημένο κύρος ως θεσμός, και ενεργοποιεί πιο αποτελεσματικά τα κίνητρα των μαθητών του. Φυσικά, σε πιο πρακτικό επίπεδο, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα πιο ισορροπημένο πλαίσιο για την πρόσληψη του εκάστοτε «επίκαιρου πολιτιστικού προϊόντος» το οποίο, λόγω της διαφημιστικής προβολής , είτε έτσι είτε αλλιώς, θα «συναντηθεί με το παιδί» και θα του ασκήσει την όποια επιρροή του....

Στα πλαίσια αυτών των σκέψεων προτείνουμε ένα ενδεικτικό κείμενο στοχοθεσίας αναφορικά με την επίσκεψη μιας μαθητικής ομάδας (τμήματος, τάξης ή ολόκληρης σχολικής μονάδας) σε ένα θέατρο για την παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης όπως αυτό θα μπορούσε να περιληφθεί σε ένα πρακτικό -απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Φυσικά η διαμόρφωση των στοχεύσεων βρίσκεται πάντα σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που εμπλέκεται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και είναι ανοιχτή σε προτάσεις και κριτικές.
Τα παιδιά θα διαθέσουν ένα μέρος του καθημερινού τους χρόνου ώστε να μεταβούν– με το σχολείο, ομαδικά, - στη θεατρική αίθουσα και να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση: «…..».
Θα εξοικειωθούν με τη λειτουργία του επικοινωνιακού σχήματος ηθοποιός – θεατής και τις συμβάσεις του, που χαρακτηρίζουν το θέατρο ως τέχνη. Τα παιδιά μας ως θεατές θα συμμετάσχουν στη θεατρική παράσταση και θα επιδιώξουμε να συνειδητοποιήσουν ότι: το καλλιτεχνικό αυτό γεγονός συντελείται κατ’ αρχή γύρω τους (στην πλατεία), μπροστά τους (στη σκηνή) αλλά διατηρεί και ένα τμήμα του αφανές (στα παρασκήνια). Να αντιληφθούν ότι, στη διάρκεια της παράστασης δίπλα στην κατηγορία του προσωπικού χρόνου - που βιώνουν καθημερινά (τον οποίο μετράνε με το ρολόι τους) - αναπτύσσεται μια άλλη χρονική κατηγορία: «ο δραματικός χρόνος», που υπάρχει μόνο χάριν της θεατρικής παράστασης και επιτρέπει την ανάπτυξη της πλοκής. Θα μάθουν ότι κλειδιά για την αποκρυπτογράφηση των θεατρικών νοημάτων είναι: (1) η αποδοχή της σκηνικής δράσης (ψευδαίσθησης) … ως ένα είδος πραγματικότητας! (2) Η ανάπτυξη των μηχανισμών ταύτισης με τους φορείς της σκηνικής δράσης αλλά και της ταυτόχρονης αποστασιοποίησης από τα δρώμενα. Αυτή η «απόσταση» θα τους επιτρέπει να προσεγγίσουν τη σκηνική δράση με μεγαλύτερη ασφάλεια, να αξιολογήσουν τα γεγονότα με πιο ελεύθερους κώδικες και να βρουν το δρόμο για να αναπτύξουν την κατηγορία του «αισθητικού».
Ειδικότερα επιδιώκουμε, με την εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα: (1) να αποκτήσουν, τα παιδιά, μια συλλογική εμπειρία με βάση θεατρική παράσταση, (2) να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους με νέες λέξεις που προέρχονται από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό χώρο, (3) να μετατρέψουν την εμπειρία τους σε προφορικά κείμενα μέσα από το διάλογο που θα ακολουθήσει στη σχολική αίθουσα.(4) Να συντάξουν γραπτά κείμενα και να δημιουργήσουν αναπαραστάσεις σχετικές με την επίσκεψη.
Θέλουμε, επίσης, (5) να συγκρατήσουν στη μνήμη τους τις νέες πληροφορίες και να τις διηγηθούν σε τρίτα πρόσωπα (π.χ. στους γονείς τους). (6) Να συζητήσουν από κοινού στην τάξη όσα είδαν και έμαθαν και να τα συνδέσουν με προσωπικές εμπειρίες τους. (7) Να προχωρήσουν σε κρίσεις, συγκρίσεις και γενικεύσεις σχετικές με τις νέες έννοιες και την κοινωνική σημασία και χρήση τους .