Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

«Τα οφέλη της άσκησης στην υγεία μας καθώς και οι συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία».


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ στο 10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τη σχολική χρονιά 2008-09 πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα «Τα οφέλη της άσκησης στην υγεία μας καθώς και οι συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία».
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα παιδιά της Στ΄ τάξης και υπεύθυνη την Γιαννίτση Σταματία (ΠΕ11).Χρησιμοποιήθηκε υλικό που δόθηκε από το τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Α΄/θμιας Εκ/σης του Ν. Ευβοίας και με την αμέριστη συνεργασία της κ. Καλαθέρη.


Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά, βρισκόμενα στο κατώφλι της εφηβείας, ευαισθητοποιήθηκαν και ενημερώθηκαν σχετικά με τα οφέλη της άσκησης στην υγεία μέσα από μια σειρά πρωτότυπων δραστηριοτήτων στην αίθουσα και την αυλή αφού πρώτα χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Κατανόησαν γιατί πρέπει να ασκούνται ακόμη και χωρίς να πηγαίνουν σε χώρους άθλησης καθώς και να θέτουν στόχους βραχυπρόθεσμους, και να τους επιτυγχάνουν κατακτώντας την «διά βίου άσκηση».

Παράλληλα κατανόησαν τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, πώς πρέπει να αντιπαρέρχονται στις πιέσεις που δέχονται και πώς να το αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, ώστε να διάγουν μια ποιοτική ζωή.
Τέλος ενημέρωσαν τον οικογενειακό τους και φιλικό τους κύκλο για το πρόγραμμα, συζήτησαν, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και όλο το υλικό που συγκεντρώθηκε περιέχεται σε έναν φάκελο που θα μπορέσουν να το διατηρήσουν στο προσωπικό τους αρχείο.