Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο


Οι τάξεις Α και Β του Δημοτικού Σχολείου Ανθηδόνας επισκέφτηκαν το Παιδικό Μουσείο

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο κοινωφελούς χαρακτήρα με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό σκοπό. Είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Ν.Π.Ι.Δ. με πολιτιστικούς σκοπούς (ΦΕΚ 1401/22-10-01).
Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από 51 Μέλη και διοικείται από 7μελές Συμβούλιο
Πότε ιδρύθηκε: 1987
Πού: Αθήνα
Από ποιον: Από μια ομάδα νέων επιστημόνων με πρωτοβουλία της Σοφίας Ρωκ –Μελά


Σκοπός του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό, ώστε να γίνουν πολίτες οι οποίοι με σεβασμό στην ατομικότητά τους θα αποκτήσουν και κοινωνική συνείδηση.
Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία μας είναι :
Να βρισκόμαστε διαρκώς στην υπηρεσία όλων των παιδιών.
Να δημιουργούμε εκθέματα και προγράμματα που κεντρίζουν τη σκέψη, μέσα από την αλληλεπίδραση με πραγματικά αντικείμενα.
Να συντηρούμε τις συλλογές μας σε υψηλό επίπεδο και να τις έχουμε διαθέσιμες στο κοινό.
Να προσελκύουμε και υποστηρίζουμε ανθρώπους από διαφορετικές ειδικότητες που θα εργάζονται με δημιουργικότητα και αφοσίωση στα παιδιά.
Να παρέχουμε υποστήριξη στους γονείς και την οικογένεια.
Να συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους άλλων κοινωνικών φορέων για να διαδώσουμε τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του Μουσείου.
Να λειτουργούμε ως ένα εθνικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο, που μελετά νέες μεθόδους άτυπης εκπαίδευσης, όπως επίσης και νέους ρόλους για τα μουσεία.


Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Κυδαθηναίων 14, Πλάκα
Αθήνα, 10558
Τηλ. : 210-3312995
FAX: 210-3312995 (εσωτ. 119)
Γραμματεία: 210-3312995 (εσωτ. 122)
Υποδοχή: 210-3312995 (εσωτ. 110-120)
Το "Παιδικό Μουσείο-Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων" με τη συνεργασία του σωματείου "Ελληνικό Παιδικό Μουσείο" είναι ανοιχτό στο κοινό:
ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Τρίτη έως Παρασκευή
9.00 – 14.00