Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Μουσικές δραστηριότητες

Μέσα από τις μουσικές δραστηριότητες αξιοποιούμε την κίνηση, την εικαστική έκφραση και το θεατρικό παιχνίδι, επιδιώκοντας την μεταμόρφωση των διδακτικών μας πρακτικών με βάση τις ανάγκες του μαθητή. Στόχος δεν είναι μόνο η γνώση, αλλά και η συναισθηματική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές συμβάλουν θετικά στην πρώτη επαφή των παιδιών με τη μουσική, το ρυθμό και την κίνηση. Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες γνωρίζουν την ποικιλία και τη σημασία των ήχων, αναπτύσσουν τα παιχνίδια σιωπής και ακοής και τα τραγούδια-παιχνίδια, τραγουδούν αλλά και θα μαθαίνουν να προσανατολίζονται στο χώρο. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που έγινε στο Νηπιαγωγείο της Στενής τα παιδιά ακολουθούν οδηγίες ( που μεταδίδονται με τη χρήση συγκεκριμένου συμβολικού συστήματος) για να παράγουν μια κλίμακα αυξανόμενης έντασης σε ανιούσα και κατιούσα σειρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: