Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Ο κινηματογράφος στο νηπιαγωγείοΗ προσομοίωση της πραγματικής ζωής είναι η βασική αρχή του οργανώνει το χώρο το χρόνο και τις εκπαιδευτικές πρακτικές του νηπιαγωγείου. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα μια στερεοτυπία , η είσοδος στο κινηματογράφο με το μαγικό χαρτάκι -το εισιτήριο, επαναλαμβάνεται στο οικείο για τα παιδιά χώρο του νηπιαγωγείου και αξιοποιείται από τη νηπιαγωγό ώστε να οικοδομηθούν κοινωνικές δεξιότητες αλλά και ακαδημαϊκοί στόχοι . Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας η φωνή της νηπιαγωγού παρέχει στήριξη, οδηγίες , διορθώσεις σχολιασμούς. Τα νήπια με μεγάλη συγκέντρωση προσπαθούν να ακολουθήσουν όλα τα βήματα της διαδικασίας τα οποία τους έχουν εξηγηθεί από τα πριν . Θα ακολουθήσει προβολή σε ειδικά διαμορφωμένη οθόνη με τη χρήση προτζέκτορα. Η εμπειρία αυτή εκτός των άλλων παρέχει στα νήπια ένα κριτήριο για να διαφοροποιήσουν την έννοια του κινηματογράφου από την καθημερινή εμπειρία της παρακολούθησης κινουμένων σχεδίων στην τηλεόραση . Η δραστηριότητα είναι δυνατό να ενταχθεί στις δραστηριότητες προετοιμασίας ώστε να πραγματοποιηθεί μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα πραγματικό κινηματογράφο. Η δραστηριότητα έγινε στο Νηπιαγωγείο της Στενής


Δεν υπάρχουν σχόλια: